Oleeeek, teksty z czerwca 2013 roku

2 teksty z czer­wca 2013 ro­ku – auto­rem jest Oleeeek.

Tra­cimy zdro­wie w imię cze­goś co na­wet do nas nie na­leży, po pros­tu przez chwilę jest w naszym posiadaniu...
Nie wiem gdzie zmie­rza ten świat, ale wiem, że ten kieru­nek jest chu­jowa­ty strasznie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 czerwca 2013, 09:18

The stu­pid was born in the wor­ld of wolves. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 1 czerwca 2013, 04:13

Oleeeek

Oleeeek

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 czerwca 2016, 19:33Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Żeby być wiel­kim, trze­ba [...]

12 kwietnia 2015, 22:04Oleeeek sko­men­to­wał tek­st Plotka mówi więcej niż [...]

12 kwietnia 2015, 22:03Oleeeek do­dał no­wy tek­st Nie jes­tem up­cha­ny w [...]

9 kwietnia 2015, 18:37Oleeeek do­dał no­wy tek­st Mowią nie rób planów, [...]