Oleeeek, teksty z grudnia 2011 roku

1 tekst z grud­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest Oleeeek.

Je­den gest może za­bić wszys­tko, jed­na chwi­la może zruj­no­wać przyszłość... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 2 grudnia 2011, 23:06

Oleeeek

Oleeeek

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 czerwca 2016, 19:33Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Żeby być wiel­kim, trze­ba [...]

12 kwietnia 2015, 22:04Oleeeek sko­men­to­wał tek­st Plotka mówi więcej niż [...]

12 kwietnia 2015, 22:03Oleeeek do­dał no­wy tek­st Nie jes­tem up­cha­ny w [...]

9 kwietnia 2015, 18:37Oleeeek do­dał no­wy tek­st Mowią nie rób planów, [...]