Oleeeek, teksty z grudnia 2012 roku

1 tekst z grud­nia 2012 ro­ku – auto­rem jest Oleeeek.

Wszys­cy jes­teśmy bo­hate­rami włas­nej opo­wieści i jak to w każdej opo­wieści cały prze­bieg ak­cji rodzi się w wy­niku de­cyz­ji głównych bo­haterów... nas. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 2 grudnia 2012, 19:46

Oleeeek

Oleeeek

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 czerwca 2016, 19:33Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Żeby być wiel­kim, trze­ba [...]

12 kwietnia 2015, 22:04Oleeeek sko­men­to­wał tek­st Plotka mówi więcej niż [...]

12 kwietnia 2015, 22:03Oleeeek do­dał no­wy tek­st Nie jes­tem up­cha­ny w [...]

9 kwietnia 2015, 18:37Oleeeek do­dał no­wy tek­st Mowią nie rób planów, [...]