Oleeeek, teksty z maja 2012 roku

2 teksty z ma­ja 2012 ro­ku – auto­rem jest Oleeeek.

Naj­gor­sze w szczęśli­wym wspom­nieniu jest to, że jest tyl­ko wspom­nieniem... że po chwi­li szczęścia życie wróciło na swój sta­ry tor, poz­ba­wiony te­go chwi­lowe­go piękna, które w owym wspom­nieniu czuliśmy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 maja 2012, 15:06

Cze­kam na cud pod­czas gdy on jest jak bab­cia z alzcheime­rem wy­siadająca na stac­ji, trze­ba po nia wyj­sc i przyp­ro­wadzic do domu... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 maja 2012, 23:06

Oleeeek

Oleeeek

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 czerwca 2016, 19:33Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Żeby być wiel­kim, trze­ba [...]

12 kwietnia 2015, 22:04Oleeeek sko­men­to­wał tek­st Plotka mówi więcej niż [...]

12 kwietnia 2015, 22:03Oleeeek do­dał no­wy tek­st Nie jes­tem up­cha­ny w [...]

9 kwietnia 2015, 18:37Oleeeek do­dał no­wy tek­st Mowią nie rób planów, [...]