Oleeeek, teksty z października 2013 roku

1 tekst z paździer­ni­ka 2013 ro­ku – auto­rem jest Oleeeek.

Poz­na­nie rzeczy­wis­tości przez poz­na­nie siebie... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 października 2013, 01:26

Oleeeek

Oleeeek

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 czerwca 2016, 19:33Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Żeby być wiel­kim, trze­ba [...]

12 kwietnia 2015, 22:04Oleeeek sko­men­to­wał tek­st Plotka mówi więcej niż [...]

12 kwietnia 2015, 22:03Oleeeek do­dał no­wy tek­st Nie jes­tem up­cha­ny w [...]

9 kwietnia 2015, 18:37Oleeeek do­dał no­wy tek­st Mowią nie rób planów, [...]